Archive for augusti, 2009

Arvika har fungerande ungdomsmedling

augusti 19, 2009

På TV igår var den moderata justitieministern Beatrice Ask upprörd över många kommuners ovilja att använda sig av s.k medlare vid ungdomsbrott. Ett jättebra sätt för offret att få möta sin förövare ansikte mot ansikte och kanske få en ursäkt eller förklaring till varför händelsen utspelades. Medlarrollen fungerar dåligt i kommunerna men dessbättre fungerar det som det ska i Arvika. Här har Karlstad (!) tagit över rollen som medlare för hela Värmland och jag vet i alla fall att systemet fungerar i vår kommun. Medling är inte tvingande så fallen blir därför inte heller så många men jag tror det blir en framtidsfråga och i och för sig vore det inte fel att göra det obligatoriskt för brottslingen att träffa den han har gjort illa.

Samhället behöver en uppstramning av behandlingen av brottslingar och detta borde vara en naturlig väg att gå i framtiden.

I övrigt är det värt att nämna att moderaterna och alliansen har sett till att antalet poliser ökat starkt i antal under mandatperioden.

Trygghet är A och O i ett samhälle.

Annonser

Pengar till kommuner o landsting !

augusti 18, 2009

Anders Borg och Fredrik Reinfeldts löften om ännu mer pengar till kommuner och landsting tror jag var ett skönt besked för många. Inte minst här i Arvika finns det många människor (inte minst det socialdemokratiska kommunalrådet Claes Pettersson…) som länge efterlyst mer statliga medel för att gjuta olja över finanskrisens spår. Idag sägd inget om storleken på dessa riktade medel men gissningsvis handlar det förmodligen om 5-8 miljarder som i sin tur medför ett antal miljoner till vår kommun. Förhoppningsvis skall inte detta besked dröja för länge då vi redan börjat arbetet i utskotten med att effektivisera kommunens verksamhetsområden. Totalt handlar det om närmare 27 miljoner varav Vård och Omsorg står för 12 miljoner, Lärande och Stöd 6 miljoner, Kommunstyrelsen 4,3 miljoner samt Samhällsbyggnad, Miljö och Service för 4,5 miljoner.En lindring kan kanske ske om och när vi får grepp om de statliga pengarna men det får framtiden utvisa.

I övrigt kan man glädja sig åt att kommunens finansförvaltning har tagit ett glädjeskutt efter börsens starka uppgång den senaste tiden. T

Hjulen för Volvo (hjullastartillverkningen), Thermia, Gjuteriet, Scan Modul med flera företag snurrar lite fortare och måhända har finanskrisen börjat vända uppåt igen.